پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مهندس سوسن جانی زاده کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در خصوص فعالیتهای واحد تحت مدیریت خود در ماه های اخیر گفت : کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای در فصل پاییز امسال در راستای حفظ سلامت شاغلین در بخش صنعت و کشاورزی شهرستان فسا ، 96 کارگاه تک واحد شهرستان فسا شامل پمپهای بنزین  و گاز ، تراشکاریها ، شارژ کپسول ، تعمیرگاه ها ، کانال سازی و کابینت سازیها ، همچنین معادن سنگ شهرستان را مورد بازدید قرار دادند.

 جانی زاده افزود: کارشناسان این واحد ضمن بررسی نقایص و عوامل خطر در بازرسی ها ، اقدامات اصلاحی لازم را به متصدیان وشاغلین در این بخش ها آموزش دادند تا از مخاطرات محیط و کار پیشگیری شود.

 مسئول واحد بهداشت حرفه ای در خصوص اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت حرفه ای در بخش کشاورزی گفت : با همکاریهایی که توسط واحد بهداشت حرفه ای و جهاد کشاورزی به عمل آمد جلسات هم اندیشی در خصوص تولید محصولات سالم با حضور کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای و جهاد کشاورزی برگزار شد و بازدید های مشترکی نیز از گلخانه های شهرستان فسا به منظور ارتقاء سطح سلامت محصولات کشاورزی و حفظ سلامت شاغلین در این بخش به عمل آمد .