پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

کمیته بررسی مرگ افراد 70-30 سال ،توسط واحد بهداشت خانواده و با حضور دکتر جلال کریمی ، معاون فنی معاونت بهداشت و مسئول واحد های بهداشت خانواده  ، مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، آموزش سلامت برگزارشد.

دراین جلسه خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده ، کلیه مرگهای گروه سنی 70- 30سال شهرستان فسا را به تفکیک شهر و روستا ، زن ومرد ، تعداد و درصدهای موارد مرگ بر اساس کدهای مربوطه را طرح و توسط اعضای کمیته موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت .

پس از این بررسی ها ، مهم ترین علل مرگ افراد 30 تا 70 سال  در شهرستان فسا ناشی از دو عامل سکته قلبی و تصادف  تعیین گردید.

در پایان این جلسه در خصوص پیشگیری ومداخلات اجرایی برای کاهش مرگ و میر ناشی از این دو عامل هم اندیشی شد و راهکارهایی مصوب گردید.