پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت از ساختمان در حال احداث معاونت بهداشت بازدید کردند.

دراین بازدید روند ساخت این پروژه و تجهیز ساختمان  مورد بررسی قرار گرفت .