پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با حضور دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، دکتر عرفانی رئیس اداره زئونوز وزارت بهداشت و دکتر شیرزادی کارشناس مسئول اداره زئونوز ، خانم نمازی کارشناس مسئول اداره هپاتیت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، مرکز مشاوره هپاتیت در محل مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری فسا افتتاح شد .

خانم دکتر باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص این مرکز گفت : مرکز مشاوره هپاتیت با هدف افزایش میزان دسترسی گروه های در معرض خطر بیماری هپاتیت و برای ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ، تشخیص ، درمان و مراقبت از بیماریهای هپاتیت C و B ، همچنین تقویت نظام غربالگری هپاتیت C و B و نظام گزارش دهی موارد مثبت و شناسایی زود هنگام موارد ابتلا و پیشگیری از انتقال هپاتیت به اطرافیان  ایجاد شده است .

دکتر باغبان افزود : این مرکز بنا به دستورالعمل وزارت بهداشت باید در یکی از مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و یا در یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهری ایجاد شود که در فسا در مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری و جنب مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ایجاد گردید و تمامی جمعیت شهرستان فسا را تحت پوشش این خدمات قرار خواهد داد.