پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر افشین استوار سرپرست دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از آقای حسین محمدی فر کارشناس ارشد واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت تقدیر کرد .

آقای عبدا.. عزیزی مسئول واحد غیر واگیر در این خصوص گفت : با توجه به اهمیت ثبت به موقع سرطان و انتشار گزارش دهی کشوری در جهت پیشبرد برنامه ی تحقیقاتی و انجام برنامه های غربالگری ، دانشگاه علوم پزشکی فسا در ثبت به وقع موارد و تکرار گیری سرطان جزء دانشگاه های پیشرو می باشد ، تا جایی که حتی جهت انجام به موقع این برنامه و انتشار سریع گزارش سال 93 با پیشنهاد وزارت بهداشت به دانشگاه های دیگر نیز در این امر کمک و همیاری کرد تا بتوانند گزارش خود را به موقع انتشار دهند .

در همین راستا دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت طی نامه ای از آقای حسین محمدی فر مسئول ثبت سرطان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا تقدیر و تشکر کرد .

مسئول واحد غیر واگیر افزود : جا دارد بنده نیز از کلیه همکاران گرامی دستندرکار این برنامه به خصوص آقای روح ا.. ارشدی نژاد و سرکار خانم راستباف تقدیر و تشکر کنم.