پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه ژورنال کلاب با موضوع عوامل موثر بر تشخیص زود هنگام سرطان کلورکتال با ارائه خانم زینب حیدری کارشناس ارشد اپیدمیولوژی معاونت بهداشت و حضور کارشناسان ستادی  برگزار شد.

در این جلسه تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر تشخیص زود هنگام سرطان کلورکتال و عوامل جلوگیری کننده ازتشخیص زودهنگام نظیر پایین بودن سواد سلامت، باورهای غلط در خصوص آزمایشهای تشخیصی و کلونوسکوپی  طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت ، و در زمینه رفع این مشکلات هم اندیشی شد .