پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت ، شبانگاه پنجشنبه به صورت سرزده از مراکز بهداشتی درمانی زاهد شهر ، میانشهر ، نوبندگان ، ششده و دوگان بازدید کردند.

در این بازدیدها که از ساعت 7 شب تا 12:30 بامداد به طول انجامید، دکتر جلال کریمی ضمن پایش ارائه خدمات درمانی و انجام امور اداری میزان رضایتمندی مراجعین به این مراکز را جویا شدند .

در حاشیه این بازدیدها کارکنان این مراکز مشکلات خود را با معاون بهداشت دانشگاه در میان گذاشتند و در خصوص رفع این مسایل گفتگو کردند.