پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، آب شرب تمامی مناطق شهری و روستایی شهرستان فسا توسط واحد بهداشت محیط نمونه برداری و از نظر میزان فلزات سنگین و سموم آلی محلول مورد سنجش قرار گرفت .

مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت : عناصر آرسنیک ، جیوه ، مس ، سرب ، کادمیوم ، کروم و منگنز را فلزات سنگین می گویند ، این فلزات در سطح و پوسته زمین وجود دارند و در آبهای زیرزمینی بسته به جنس سنگهای تشکیل دهنده مخازن به میزان های مختلفی به صورت محلول موجود می باشد ،ولی برای مصارف شرب باید میزان این فلزات از حد مشخصی تجاوز نکند ، در همین راستا واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت از آب مناطق مختلف شهرستان فسا نمونه برداری و این نمونه ها را جهت سنجش میزان فلزات سنگین به آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی همدان ارسال نمود.

کرمی منش افزود : نتایج آزمایشات بر روی آب شرب شهرستان فسا نشان می دهد که میزان فلزات سنگین و سموم آلی در منابع آب شهرستان در میزان مجاز می باشد و از این نظر وضعیت سلامت آب شرب فسا مطلوب است .