پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آمورشی مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عمل جهت آموزش به 130 نفر از بهورزان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل دراین خصوص گفت : در این کارگاه آموزشی بهورزان با مفاهیم پایه و اهمیت پدافند غیر عامل زیستی همچنین تاب آوری خدمات بهداشتی – درمانی در زمان وقوع  حوادث و بلایا و کاهش آسیب پذیری از طریق رعایت اصول چندگانه پدافند غیر عامل آشنا شدند.