پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر زهرا عبدالهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از خانم زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا تقدیر کرد .

در همین راستا دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت طی نامه ای از واحد تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا به خاطر حسن اجرای "دومین بررسی آگاهي، نگرش و عملكرد خانوارهاي شهري و روستايي ایرانی و کارکنان بهداشتي رده‌هاي مختلف در خصوص تغذیه (NUTRIKAP-2)" تقدیر و تشکر کرد .

خانم همت دار در این خصوص گفت : طرح بررسی آگاهي، نگرش و عملكرد خانوارهاي شهري و روستايي ایرانی و کارکنان بهداشتي رده‌هاي مختلف در خصوص تغذیه یا به اختصار (NUTRIKAP-2)"، جهت بدست آوردن اطلاعات پايه برای ارزشيابي برنامه‌هاي مداخله‌اي در آينده و همچنین طراحی مداخلات لازم جهت ارتقاء سطح آگاهی خانوارها و کارکنان در سطح کشور انجام شد که دانشگاه علوم پزشکی فسا در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است.