پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : به مناسبت بسیج ملی تغذیه با شعار "چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست" ایستگاه سلامت بهبود تغذیه در معاونت بهداشت برپا شد.

زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه در این خصوص گفت : در این ایستگاه میزان قند خون ، قد و وزن کارکنان معاونت بهداشت با همکاری واحد تغذیه و بیماری های غیرواگیر اندازه گیری شد و در خصوص وضعیت توده بدنی، بیماری دیابت و چربی خون به آنها مشاوره تغذیه ارائه گردید. همچنین پمفلت های آموزشی و نوموگرام شاخص توده بدنی بین کارکنان توزیع شد.

توزیع مکمل مگادوز ویتامین دی و فرفولیک و برگزاری مسابقه تغذیه بخش دیگری از برنامه های ایستگاه سلامت بهبود تغذیه بود.