پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی در جوانان گروه سنی 18 تا 29 سال " توسط واحد سلامت جوانان و مدارس و همکاری واحد بهداشت روان و با حضور مراقبین سلامت در معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم فاطمه زارعپور مسئول واحد سلامت جوانان و مدارس در خصوص برگزاری این کارگاه آموزشی گفت : جوانانی که در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار دارند ، حدود 22 درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند که این جوانان شهروندان ، رهبران ، پدرو مادران و کارگران آینده هر کشور می باشند و نقش مهمی در رفاه اقتصادی واجتماعی هر کشور و جهان ایفا می کنند. بر مبنای تحقیقات انجام شده یکی از اولویتهای قابل مداخله در جوانان توانایی برقراری ارتباط موثر در ایشان می باشد .

در همین راستا واحد سلامت جوانان و مدارس ، کارگاه آموزشی " مهارتهای اجتماعی در جوانان " را با سر فصل آموزشی ،آشنایی با ابعاد روابط اجتماعی موثر در جوانان ، مزایای ارتباط سالم ، ارتباط موثر و توانمند سازی جوانان با هدف رفع مشکلات زناشویی در نسل جدید و ایجاد محیط امن در خانواده توسط دکتر اجاقی مسئول واحد بهداشت روان آموزش داده شد.