پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه تکریم و معارفه معاون اجرایی ، مسئولین کارگزینی وامین اموال معاونت بهداشت با حضور کارکنان ، معاون بهداشت و مسئول کارگزینی دانشگاه برگزار شد .

در این مراسم از زحمات مهندس نبی ا.. کاری ، معاون اجرایی ، خانم راحله  اصلاحی مسئول کارگزینی و آقای علی اکبر فتحی زاده امین اموال تقدیر و تشکر شد و آقایان اسماعیل حیدری به عنوان معاون اجرایی ، آقای امان ا.. آل سعدی مسئول کارگزینی و آقای موسی رحیم زاده به عنوان امین اموال معاونت بهداشت منصوب شدند.