پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراهی جمعی از مدیران معاونت بهداشت به صورت سرزده از تعدادی از پایگاه های بهداشتی و مرکز جامع سلامت عشایری شهر فسا بازدید کردند.

در این بازدید ها معاون بهداشت دانشگاه و تیم همراه فعالیتهای بهداشتی انجام شده در پایگاه شماره 8 و 6 شهری  و مرکز جامع سلامت عشایری را مورد ارزیابی قرار دادند و نحوه خدمت رسانی به جمعیت تحت پوشش این مراکز را پایش کردند.

دکتر کریمی در جمع کارکنان این مراکز بر خلاقیت در ارائه خدمات بهداشتی به مردم و به خصوص جمعیت عشایری تحت پوشش مرکز جامع سلامت عشایری و پایگاه بهداشتی شماره 6 شهری تاکید کردند.