پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا به همراه جمعی از مدیران معاونت بهداشت از مرکز جامع سلامت موسی بن جعفر (ع)  ، پایگاه بهداشتی الزهرا ( س) و مطب تعدادی از پزشکان خانواده شهری بازدید کردند.

در این بازدیدهای عملکرد سازمانی و نحوه خدمت رسانی به جمعیت تحت پوشش هر کدام از این مراکز مورد بررسی و پایش تیم معاونت بهداشت قرار گرفت . معاون بهداشت دانشگاه بر عملکرد مناسب کارکنان این مراکز بهداشتی بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط معاونت بهداشت تاکید کردند.