پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی احیای پایه در نوزادان با همکاری واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت و مرکز فوریتهای پزشکی و به مدت دو روز با حضور مراقبین سلامت و ماماهای پزشک خانواده روستایی برگزار شد .

اقای حسینی کارشناس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه در این کارگاه آموزشی سرفصلهایی شامل ملاحضات احیاء ،علل احیای قلبی ریوی نوزاد،علائم توقف ضربان قلب و تنفس در نوزاد ،مراحل و اصول احیای قلبی – ریوی را به فراگیران اموزش دادند.