پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه شورای سلامت روستای علی آباد جنگل با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشت ، بهورزان خانه بهداشت، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا برگزار شد .

در این جلسه مسایل بهداشتی شامل بهسازی استخر کشاورزی روستا ، بهداشت مدرسه و دفع بهداشتی فضولات حیوانی دامداریها طرح گردید که در خصوص رفع این مشکلات هم اندیشی و رایزنی شد پس از این جلسه کارشناسان بهداشت محیط با حضور در محل استخر کشاورزی روستا از روند بهسازی این استخر بازدید کردند.