پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

کارگاه آموزشی اثرات متقابل تغذیه و روان با مشارکت واحد بهبود تغذیه و بهداشت روان معاونت بهداشت برگزار شد.

زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه در این خصوص گفت: در این کارگاه آموزشی یک روزه ،دکتر اجاقی مسئول واحد بهداشت روان با تشریح رابطه میان تغذیه و سلامت روان ، ارتباط بین تغذیه سالم با یادگیری و حافظه ،تغذیه و ارتباط آن با افسردگی ، خستگی و استرس را به مراقبین سلامت آموزش دادند و راهکارهایی را برای اصلاح وضعیت تغذیه ارائه نمودند.