پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی نحوه طراحی و تکمیل برنامه عملیاتی با حضور کاردانها و کارشناسان معاونت بهداشت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که توسط واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت تدارک دیده شده بود ،مهندس مهدی بهزادی در زمینه اهمیت شناسایی مشکلات ، نحوه اولویت بندی آنها و روش تعیین هدف کلی به فراگیران آموزش داد.

مهندس بهزادی خاطرنشان کرد ، راه حل مشکلات می بایست با توجه به توان سیستم تعیین و قابل اجرا باشد .