پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،کمیته بررسی مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه و نوزادان خارج بیمارستانی با حضور معاون بهداشت دانشگاه ، مسئول و کارشناسان واحد بهداشت خانواده ، مسئولین واحد های آمار ، ستاد گسترش شبکه و معاون فنی معاونت بهداشت برگزار گردید . 
در این جلسه 4 مورد مرگ کودک 1 تا 59 ماهه خارج بیمارستانی و یک مورد مرگ نوزادی خارج بیمارستانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص پیشگیری و کاهش مرگ کودکان و نوزادان تصمیماتی اتخاذ گردید.