پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای اجرای برنامه بسیج سلامت نوروزی ، کارشناسان بهداشت محیط از 15 اسفند برنامه بازدید های ویژه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی را آغاز کرده اند و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت .

مهندس محمد فریدونی کارشناس ثبت آمار بهداشت محیط در این خصوص گفت : از 15 اسفند که بازرسی ها ی نوروزی آغاز شده است تا روز 20 اسفند کارشناسان بهداشت محیط از 232 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن  بین راهی بازدید کرده اند .

فریدونی افزود : در این بازدیدها تعداد ،33 مورد نمونه برداری میکروبی آب ،39 مورد سنجش سلامت روغن و بار میکروبی سطوح تهیه مواد غذایی توسط تجهیزات الکترونیکی انجام شده است و مقدار 176 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته نیز ضبط گردیده است .