پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در دومین روز از برپایی غرفه سلامت در باغ کدیوری ، کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریهای واگیر ، مدیریت بلایا ، مدارس و تغذیه در این غرفه حضور یافتند و ضمن ارائه مشاوره به مراجعین به این غرفه ها،متون آموزشی را در اختیار آنها قرار دادند.

خانم همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت و آقای فربود کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای واگیر در دومین شب از برپایی غرفه سلامت در خصوص تغذیه سالم و زمان واکسیناسیون سخنرانی کردند.