پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت هفته سلامت کلاس آموزشی مخاطرات محیط کار با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت برای آموزش در کارخانه لبنیات پانل برگزار شد .

در این کلاس آموزشی ، مهندس خضرایی و مهندس رعیت پیشه در خصوص عوامل فیزیکی ، شیمایی و ارگونومی محیط کار به کارکنان این کارخانه آموزش دادند.