پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی فسا موفق به کسب رتبه اول رسیدگی به شکایات مردمی سامانه 190 وزارت بهداشت شد.

 مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : کسب رتبه اول در رسیدگی به شکایات بهداشتی مردمی در سامانه 190 مربوط به ارزیابی سال 96 می باشد که دانشگاه علوم پزشکی فسا در بین دانشگاه های هم تیپ ، موفق به کسب رتبه اول گردید.

مهندس کرمیمنش افزود :سرعت عمل بازرسان بهداشت محیط در رسیدگی به شکایات ، پیگیری شکایات تا رسیدن به نتیجه و رضایت ارباب رجوع از معیارهای سنجش عملکرد دانشگاه ها در این رتبه بندی بوده است .

مسئول واحد بهداشت محیط از کلیه بازرسین بهداشت محیط که با عملکرد مناسب باعث کسب این افتخار برای دانشگاه علوم پزشکی فسا شدند صمیمانه تشکر کرد.