پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هم اندیشی در خصوص ساماندهی سگهای بلاصاحب در سطح شهرستان فسا با حضور مدیر و اعضای انجمن حمایت از حیوانات مهر فسا و معاون بهداشت دانشگاه و مدیران این معاونت برگزار شد .

در این جلسه مشکلات بهداشتی ناشی از ازدیاد سگهای بلاصاحب در سطح شهرستان نظیر حیوان گزیدگی ، ایجاد وحشت واسترس برای ساکنین شهر و روستاها و آلودگی محیط طرح گردید و راه های رفع این مشکل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر جلال کریمی در این جلسه گفت : باید برای رفع این مشکل به صورت علمی چاره اندیشی شود و بهترین راهکارها را با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی جامعه اندیشید.

در ادامه دکتر عطاالهی مدیر انجمن مهر فسا با تشریح اقداماتی که در سایر استانها برای ساماندهی سگهای بلاصاحب انجام شده گفت : برای ساماندهی و بهبود وضعیت سگها در سطح شهرستان نیاز به همکاریهای بین بخشی وجود دارد و بدون این همکاری و هماهنگی ها نمی توان این مشکل را رفع نمود.

در این جلسه مقرر شد ، انجمن حمایت از حیوانات با توجه به شرایط شهرستان و با مطالعه ی اقداماتی که در سایر کشورها انجام شده است گزارشی را تدوین و بهترین راهکارها را برای ساماندهی سگهای بلاصاحب  تهیه و در جلسه ی بعدی ساماندهی که با حضور سایر ادارات مسئول شهرستان برگزار خواهد شد ارائه نماید تا در این خصوص چاره اندیشی شود و بهترین راهکار ، با در نظر گرفتن واقعیت های فرهنگی و اقتصادی شهرستان اجرا شود .