پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای ایجاد فضای مناسب اداری ، مطابق با نیاز واحدهای ستادی معاونت بهداشت ، کارکنان این معاونت از ساختمان در حال احداث معاونت بهداشت بازدید کردند.

  در این بازدید که با حضور مهندس محمد حسن بهرامی نماینده دفتر فنی دانشگاه انجام شد ، کارکنان پیشنهادات خود را برای بهبود فضای اداری ارائه نمودند.