پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به مناسبت روز معلم ، خانم دکتر علیزاده معاون فنی ،مهندس حیدری معاون اجرایی و جمعی از کارکنان معاونت بهداشت به همراه خانم دکتر قدرتی مدیر درمان ، معاونت درمان دانشگاه با حضور در مدرسه حمیده واقع در خیابان مهدیه از زحمات مدیر و معلمان این مدرسه تقدیر کردند.

در این مراسم  ،سلامت کارکنان این مدرسه توسط کارشناسان معاونت بهداشت مورد پایش قرار گرفت .