پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه ، خانم دکتر فرهمندپور مسئول ستاد گسترش شبکه ، مهندس اسماعیل حیدری معاون اجرایی و مهندس محمد کاظم حیدری مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی مناطق روستایی به صورت سرزده بازدید کردند .

در این بازدیدها که از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 شب انجام شد وضعیت خدمت رسانی به اهالی بخشهای شیبکوه ، نوبندگان و ششده و قره بلاغ مورد پایش قرار گرفت .