پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هفتگی شورای مدیران معاونت بهداشت با حضور آقای عبدالعظیم کریمیزاده مدیر منابع انسانی و آقای عباس نیکنام مدیر توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مسایل و مشکلات منابع انسانی و توسعه سازمانی حوزه معاونت بهداشت مطرح و در این خصوص هم اندیشی و رایزنی شد.