پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،آزمون کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن وعترت همزمان بادانشگاه علوم پزشکی فسا در معاونت بهداشت در 9 رشته برگزار شد. 30 نفر از کارکنان معاونت بهداشت در این آزمون شرکت کردند.