پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه هماهنگی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان3-5 سال با حضور مسئول و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ، واحدهای ستادی مرتبط و نماینده ی مراکز غربالگری محیطی و مرکز غربالگری شنوایی آوا در معاونت بهداشت برگزار شد.

آقای عبدا.. عزیزی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : بیشترین رشد گفتار و زبان در سه سال نخست زندگی که ساختارهای مغز بالغ می شوند، روی می دهد. اگر کودک به دلیل کم شنوایی طی این دوران در معرض تحریکات زبانی قرار نگیرد، رشد گفتار و زبان وی با مانع جدی روبه رو خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: در کوتاه ترین زمان ممکن باید آزمایشات شنوایی برای نوزاد انجام شود تا مطمئن شویم که از شنوایی مناسبی برخوردار است و اگر مشکل شنوایی داشت در سریعترین زمان ،یعنی قبل از اینکه دوران رشد گفتاری و زبانی خود را طی کند، باید مداخلات لازم توانبخشی برای او انجام شود ، در همین راستا جلسه هماهنگی واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ، سایر واحدهای ستادی مرتبط و مراکز غربالگری شنوایی با هدف دستیابی به راهکارهای عملی برای افزایش میزان غربالگری شنوایی در گروه های هدف برگزار شد.