پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای  آموزش آبشاری به عمومی مردم ، کارگاه آموزشی گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت انسان ،توسط واحد مدیریت بلایا در معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران کارشناس ارشد محیط زیست در خصوص این کارگاه آموزشی گفت : با توجه به بروز پدیده گردو غبار در منطقه فسا ، با غلظتهای پیش بینی نشده در چند روز گذشته و ایجاد مشکلات برای اهالی شهرستان ، ضرورت آموزش به عموم مردم برای پیشگیری از اثرات نامطلوب پدیده گرد و غبار احساس می شود .

لذا واحد مدیریت بلایا اقدام به آموزش بهورزان حوزه معاونت بهداشت در زمینه اثرات گرد و غبار بر سلامت انسان نمود تا این آموزشها توسط بهورزان درمناطق روستایی شهرستان فسا به عموم مردم منتقل شود.