پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه بازآموزی برنامه "ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برای بلایا" با حضور بهورزان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت بلایا معاونت بهداشت و مدرس کارگاه ، در این خصوص گفت :برنامه DART ( آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا ) با هدف آموزش خانوارهای شهری و روستایی برای مقابله و آمادگی در برابر بلایا از طریق آموزش به مادران خانواده طراحی شده است و بهورزان حوزه معاونت بهداشت وظیفه آموزش به مادران روستایی و ارزیابی میزان تاثیر آموزشها  را برعهده دارند.

جوکاران افزود : این آموزشها از طریق تابلوهای آموزشی انجام می شود و ارزیابی فراگیران که مادران هستند از طریق تکمیل فرمهای مخصوص در سامانه سیب انجام می شود و امید است در طولانی مدت به ایجاد خانواده ، محله و جامعه ای آماده تر در برابر بلایا منجر شود.

جوکاران افزود : تا کنون بیش از 24000 خانوار فسایی در شهرها و روستاها این آموزش ها را دریافت نموده اند  و در برخی از  روستاها 100 درصد خانوارها تحت آموزش قرار گرفته اند.