پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه کمیته کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای معاونت بهداشت با حضور دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه ، معاون فنی ، مسئول و کارشناسان ستاد گسترش ، کارشناس حسابداری معاونت بهداشت برگزار شد.

دکتر کریمی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی گفت : باید از منابع مالی و امکانات موجود حداکثر بهره برداری را کرد و با ایجاد ساختارهای مناسب  ، می توان هزینه ها را به .خصوص در بخش حامل های انرژی کاهش داد

وی افزود : استفاده بهینه از نیروی انسانی  ، اصلاح فرایندهای اداری ، حذف یا کاهش ضایعات وجلوگیری از دوباره کاری ها و صرفه جویی در زمان ، تمهیداتی است که برای کاهش هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد هزینه مصرف حامل های انرژی در مراکز بهداشتی -درمانی حوزه معاونت بهداشت با هم مقایسه شوند و  مراکز بهداشتی - درمانی با کمترین هزینه و بیشترین درآمد مورد تشویق قرار گیرند.