پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، برای اولین بار کلاس آموزشی مبانی ارگونومی در آرایشگاه ها با حضور 75 نفر از متصدیان آرایشگاه های زنانه شهر فسا در معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس سوسن جانی زاده ، مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در این خصوص گفت : این کلاس آموزشی با هدف پیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی شاغلین در آرایشگاه ها توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد.

جانی زاده افزود : در این کلاس آموزشی عوامل مخاطره آمیز شغلی ، ضرورت اصلاح میز کار توسط مهندس خضرایی کارشناس واحد بهداشت حرفه ای برای فراگیران تشریح شد و راه های پیشگیری از بیماریهای اسکلتی – عضلانی آموزش داده شد.