پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد مجوز تاسیس و فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف در بخشهای نوبندگان ، ششده و قره بلاغ و شیبکوه را به بخش خصوصی اعطا کند.

لذا واجدین شرایط ( مندرج در فایل پیوست ) می توانند مدارک خود را تا پایان خردادماه سال 1397 به واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا واقع در خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه جنب پارک آزادگان تحویل نمایند.

فایل پیوست.pdf