پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس زحمتکش مسئول دفتر ایشان از مراکز جامع سلامت شماره 1 و 3 و پایگاه بهداشتی شماره 6 شهری فسا بازدید کردند.

در این بازدیدها ، ارائه خدمات بهداشتی شامل مراقبت از گروه های هدف ، پیگیری مراقبتها ، ثبت اطلاعات در سامانه سیب ، نحوه توزیع سبد حمایتی تغذیه مادران باردار و خدمت رسانی به مراجعین مورد بررسی و پایش قرار گرفت .