پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کلاس آموزشی مضرات مصرف دخانیات توسط واحد بهداشت محیط در کارخانه قند فسا برگزار شد.

مهندس نبی ا.. کاری مدرس این کارگاه در این خصوص گفت : با توجه به شعار هفته بدون دخانیات " قلیان سمی برای سلامت خانواده " و ضرورت آگاهی بخشی به سرپرستان خانواده در خصوص مضرات مصرف دخانیات به ویژه قلیات در جمع های خانوادگی ، کلاس آموزشی مضرات مصرف دخانیات برای کارگران کارخانه قند برگزار شد.

مهندس کاری افزود : در این کلاس آموزشی در خصوص اثرات زیانبار دود دخانیات بر دستگاه تنفسی و قلبی و عروقی ، اثر دود دست دوم بر سلامت اطرافیان همچنین مضرات قلیان به ویژه تنباکوهای میوه ای به مخاطبین آموزش داده شد.