پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کلاس آموزشی دستورالعمل جدید واکسیناسیون هاری با حضور کارشناسان مبارزه با بیماریها واگیر و پرستاران در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

مهدی شرفی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و مدرس این کلاس در خصوص دستورالعمل جدید واکسیناسیون هاری گفت : در برنامه قبلی واکسیناسیون ، 5 تزریق در روزهای صفر ، 3 ، 7 ، 14 و 28 انجام میشد که فرد گیرنده واکسن مجبور بود 5 روز برای کسب ایمنی کامل به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کند ولی در دستورالعمل جدید واکسیناسیون ، 4 تزریق به صورت 2 تزریق در نوبت صفر ، یک تزریق در روز 7 و یک تزریق در روز 21 انجام می شود که گیرنده واکسن با صرف زمان کمتر ایمنی لازم را کسب می کند.