پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در طول ماه مبارک رمضان بازرسین بهداشت محیط از 1516 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 67 امکنه عمومی بازدید کردند.

مهندس محمد فریدونی مسئول آمار واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : بازرسین بهداشت محیط در ماه مبارک رمضان از 1583 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی بازدید کردند که در این بازدید ها ضمن بررسی وضعیت بهداشتی این اماکن به متصدیان و کارکنان نیز به صورت چهره به چهره، آموزش بهداشت داده شد.

فریدونی افزود : در این بازرسی ها میزان 570 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف جمع آوری و امحاء گردید و 11 نفر از متخلفین به مراجع قانونی معرفی و یک مرکز توزیع مواد غذایی نیز پلمپ گردید .

وی افزود : انجام 1301کلرسنجی آب شرب ، نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی به تعداد 77 و تعداد 11 مورد نمونه برداری مواد غذایی از دیگر اقدامات کارشناسان بهداشت محیط در جهت حفظ سلامت شهروندان فسایی درماه مبارک رمضان بوده است.