پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مانور تخلیه ساختمان و اطفاء حریق در معاونت بهداشت برگزار شد ،در این مانور ، روش صحیح تخلیه ساختمان و چگونگی اطفاء حریق تمرین گردید.

مهندس جوکاران مسئول واحد مدیریت بلایای معاونت بهداشت در خصوص مانور اجرا شده گفت : این مانور دو مرحله ای ، ابتدا  به صورت مانور دور میزی با حضور 65 نفر از مسئولین واحدهای ستادی و کارشناسان بهداشتی اجرا و روشهای صحیح و اصولی تخلیه ساختمان و اطفاء حریق آموزش داده شد.

در مانور دور میزی دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه برگزاری چنین تمریناتی را با توجه به ماهیت بلایای طبیعی مثل زلزله که به صورت ناگهانی رخ می دهد ، ضروری دانست که باعث کاهش خسارات جانی و مالی در زمان وقوع بلایای طبیعی می شود.

جوکاران افزود : پس از مانور دور میزی با به صدا درآمدن آژیر خطر مرحله اجرایی مانور شامل تخلیه ساختمان ، حضور در محل اسکان موقت و اطفاء حریق انجام شد.