پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی" نظام آراستگی محیط کار (5s)" با حضور کارشناسان واحدهای ستادی معاونت بهداشت و بهداشت حرفه ای صنایع فسا برگزار شد.

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای اهداف s5 در زمینه ایمنی و بهداشت را بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ، ارتقاء کیفیت ، تعیین اولویت ها و مدیریت زمان ذکر کرد و جلوگیری از انباشتگی ضایعات ، افزایش درآمد ، قفسه بندی مناسب ،پیشگیری از سوانح و حوادث ، کاهش خستگی و ایجاد فرهنگ نظم و آراستگی را از دیگر مزایای اجرای نظام آراستگی محیط کار دانست .

جانی زاده حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمانها را از این برنامه بسیار مهم ارزیابی کرد و اجرای این برنامه را بدون این حمایتها امکان پذیر ندانست .