پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد
  • طی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شدطی مراسمی در معاونت بهداشت از خدمات 30 ساله دکتر رسول محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان تقدیر شد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مراسم تکریم از دکتر رسول محمودی مسئول واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت با حضور کارشناسان ستادی  معاونت بهداشت برگزار شد.

در این مراسم که به مناسبت بازنشستگی دکتر محمودی تدارک دیده شده بود دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه گفت : بازنشستگی به معنای ناتوانی در انجام کار و تفکر  نیست بلکه پاداشی است برای سخت کوشی 30 ساله کارکنان دولت تا فرد بتواند بدون دغدغه کارهای معوقه خود را که در زمان تصدی امور اداری نتوانسته به آنها بپردازد تکیمل کند .

دکتر کریمی با تقدیر از خدمات دکتر محمودی در حوزه بهداشت دهان و دندان گفت : کسب رتبه اول کشوری توسط واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت در 2 سال پی در پی در زمینه تعداد  فلوراید تراپی و فیشورسیلانت ، تجهیز تمامی مراکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی به تجهیزات روزآمد دندانپزشکی همچنین اضافه شدن 3 مرکز بهداشتی - درمانی مقابری ، خورنگان و قاسم آباد به جمع مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی ، بخشی از خدمات ارزنده دکتر محمودی در دوران تصدی بر واحد بهداشت دهان و دندان است .

دکتر کریمی افزود : نتایج مثبت اقدامات در حوزه دهان و دندان در درازمدت مشخص خواهد شد و در آینده قدر تلاشهای صادقانه جناب آقای دکتر محمودی بهتر دانسته خواهد شد.

در ادامه این مراسم دکتر رسول محمودی با مقایسه خدمات ارائه شده در گذشته و حال حاضر در حوزه دهان و دندان گفت : خدماتی نظیر تجهیز  مراکز بهداشتی درمانی روستایی به یونیت و تجهیزات دندانپزشکی و ارائه این خدمات در روستاها همچنین توجه به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان و ارائه خدمات فلوراید تراپی و فیشورسیلات به دانش آموزان قابل مقایسه با گذشته نیست و ارائه این خدمات در شهرستان فسا را نتیجه تلاشهای جمعی در سطوح بالای وزارت بهداشت همچنین تلاش معاونین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا و دندانپزشکان در گذشته و حال حاضر دانستند.

در پایان این مراسم معاون بهداشت دانشگاه با اهداء لوح تقدیر از زحمات دکتر رسول محمودی تقدیر کردند.