پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

فاطمه زارعپور مسئول "واحد بهداشت مدارس ، نوجوانان و جوانان" معاونت بهداشت در خصوص اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان فسا گفت : پژوهش ها و بررسی های تربیتی انجام شده ، گویای این واقعیت است که توجه به سلامت جسمی و ذهنی کودکان ، تحولات طبیعی آنها را در طی مراحل رشد تضمین می کند و عدم شناسایی و توجه به مشکلات جسمی و ذهنی می تواند سلامت کلی کودکان را به مخاطره انداخته و انواع مشکلات تحصیلی و رفتاری را برای آنان به همراه داشته باشد .

زارعپور افزود :طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه از جمله اقداماتی است که با تشخیص به موقع مشکلات این کودکان از بروز معلولیت در آنها جلوگیری می نماید و در رفع مشکلات آموزشی آنان موثر است. در این طرح که به صورت مشترک بین اداره ی آموزش و پرورش و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا می شود ، پس از غربالگري اوليه کودکان توسط پايگاههاي سنجش آموزش و پرورش استثنايي ، دانش آموزان به مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش معاونت بهداشت ارجاع شده و وضعیت سلامت آنها بر اساس بسته خدمتی نوجوان و جوانان مورد سنجش قرار می گیرد و در صورت وجود مشکل در وضعیت سلامت دانش آموز جهت رفع آن به مراکز بهداشتی یا درمانی ارجاع می شوند همچنین اطلاعات و نتايج معاينات در پرونده الکترونيک خانوار نیز ثبت می گردد.

زارعپور افزود : طرح سنجش سلامت نوآموزان از 9 تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و در سه منطقه فسا ، زاهدشهر و ششده در حال اجرا می باشد .