پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس شهرام زحمتکش به صورت سرزده  از مرکز بهداشتی – درمانی و خانه بهداشت فدشکویه بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت انجام امور اداری ، ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و تجهیزات فیزیکی مرکز بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفت .

معاون بهداشت دانشگاه در این بازدید بر ضرورت ارائه خدمات مناسب به مردم و بهبود سطح خدمات عرضه شده تاکید کرد.