پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.
  • جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.
  • جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.
  • جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.
  • جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.جلسه پرسش و پاسخ واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و نمایندگان واحدهای ستادی معاونت بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی امروز سه شنبه مورخه 97/4/12 در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد در این جلسه دکتر جلال کریمی و اعضای شورای مدیران معاونت بهداشت به سوالات مطرح شده توسط مسئولین و نمایندگان واحدهای ستادی پاسخ دادند.