پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با حضور دکتر جلال کریمی و مسئولین شهر ششده دستگاه سل کانتر مرکز بهداشتی –درمانی ششده راه اندازی شد.

دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : دستگاه های سل کانتر یکی از پرکاربرد ترین و اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند که می توانند تعداد گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها را اندازه گیری کنند و قابلیت ارزیابی هموگلوبین، هماتوکریت MCHC، MCH، MCV، مورفولوژی گلبول های قرمز و شمارش افتراقی سلول های سفید را هم دارند و استفاده از این آنالیزرها مزایایی چون افزایش دقت و سرعت کار، افزایش صحت نتایج، کاهش خطاهای کاربردی و کاهش هزینه ها را در پی دارد.

معاون بهداشت دانشگاه افزود : تجهیز مرکز بهداشتی درمانی ششده به دستگاه سل کانتر با هدف بهبود خدمات بهداشتی -درمانی و با اعتبار 67 میلیون تومان انجام شده است و با اضافه شدن این دستگاه به تجهیزات آزمایشگاهی مرکز بهداشتی درمانی ششده بسیاری از آزمایشات مورد نیاز مردم در شهر ششده انجام خواهد شد و نیازی به طی مسافت طولانی تا شهر فسا برای انجام این آزمایشها نیست.