پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هم اندیشی معاونت بهداشت و جهاد کشاورزی در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه برنامه بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی و عشایر با حضور مهندس سامانی مدیر جهاد کشاورزی فسا، زینب همت دار مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت وکارشناسان این دو سازمان در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان فسا برگزار شد.

زینب همت دار مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت: این جلسه با هدف ارتقاء همکاری های مشترک در زمینه آموزش به روستائیان و عشایر تشکیل گردید و مقرر شد ، از پتانسیل های آموزشی موجود در معاونت بهداشت و جهاد کشاورزی برای آموزش و ارتقاء سطح آگاهی گروه هدف بخصوص زنان روستایی وعشایری استفاده شود و بتوان با همکاری های مشترک مطالب آموزشی در خصوص امنیت غذایی جهت زنان روستایی و عشایر تهیه و به آنها منتقل شود .

همت دار افزود : توانمندسازی زنان که مدیریت تغذیه اعضای خانواده را به عهده دارند بسیار حائز اهمیت است. و ترویج تغذیه سالم و کاهش بار ناشی از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و انتخاب های غذایی درست بوسیله زنان می تواند نقش مهمی در سلامت جامعه ، بخصوص جامعه روستایی و عشایر داشته باشد.