پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه شورای بهورزی معاونت بهداشت با حضور دکتر جلال کریمی ، مهندس اسماعیل حیدری مدیر اجرایی معاونت بهداشت ،خانم دکتر فرهمندپور مسئول ستاد گسترش شبکه و خانم عزیزخانی مسئول واحد بهورزی معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه مسایل و مشکلات بهورزان مطرح و در خصوص افزایش بهره وری در ارائه خدمات بهداشتی توسط بهورزان هم اندیشی شد.