پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس شهرام زحمتکش مسئول دفتر ایشان از پایگاه های بهداشتی شهری شماره 3،4، 5،6 و 8 بازدید کردند.

در این بازدیدها نحوه ارائه خدمات بهداشتی و وضعیت شاخص های بهداشتی هر کدام از پایگاه ها مورد بررسی و پایش قرار گرفت .